„НАК-3“ ЕООД  предлага услуги по фрезоване на почва и подравняване на терени за земеделски нужди

Фрезоване на почва

Фрезоване на почва
Фрезоване на почви

Фрезоването представлява предсеитбена или предпосадъчна обработка на почвата.

С помощта на фрезата почвата се разрохква на дълбочина 20-28см. Фрезоването на почвата благоприятства за нейното подсилване и аериране. Препоръчително е всички подхранващи почвата добавки да бъдат нанесени преди фрезоването, защото така  подхранващите добавки се разпределят равномерно, като така се удължава и действието на всички подхранващи смеси.

Друга цел на фрезоването на почвата е да се разрушат едрите буци пръст, останали след изораване на почвата. Това е предпоставка и за по-добро разпределение на влагата, по-високи добиви и по-здрави насаждения. С фрезоване на почвата се унищожават и плевелите, които са поникнали след орането.

Фрезоване с трактор
Фрезоване с трактор

Фрезоването с трактор и фреза

Фрезоването с трактор и фреза значително превъзхожда качеството на фрезоването с мотофрези и мотокултиватори. Фрезите и култиваторите не могат да достигнат необходимата дълбочина и обработват повърхностният слой на почвата, имат значително по-ниска продуктивност, значително по-трудоемко е и остават утъпкани следи от оператора.

Доказано е, че благодарение на фрезоването отглежданите култури развиват по-висок репродуктивен потенциал. Това става като резултат от наситняването на почвата, размесването и равномерното и дребночастично разпределение на растителните остатъци и торовете в повърхоностния слой на почвата при фрезоването. След фрезоването количеството на нитратите се повишава, а биологичните процеси простичат по интензивно. Обемът на корените също се увеличава.

 

Ротационните оръдия на фрезата са подходящи също и за:

  • разбиване на буци;
  • обработка на сухи и тежки почви;
  • наситняване на торфено-блатни почви;
  • усвояване на целини, покрити с гъстотуфеста растителност;
  • усвояване на масово заплевелени с едногодишни плевели площи;
  • за мелиориране на кисели и засолени почви.

Направете бързо запитване:

    или се свържете с нас по предпочитания от вас начин, за да обсъдим важите нужди и изготвим конкретна оферта.

    Вижте галерия от нашата дейност по фрезоване на почви: