„НАК-3“ ЕООД предлага изграждане на отводнителни и водосъбирателни съоръжения.

Изграждане на отводнителни и водосъбирателни съоръжения
Изграждане на отводнителни и водосъбирателни съоръжения

Изграждане на дренажни системи са отводняване на сгради и приземни етажи.

Изкопни дейности, доставка на материали, полагане на дренажни тръби и системи, полагане на дренажен камък и геотекстил, отвеждане на събраната вода до желано място, гравитачно и принудително.

Изграждане на шахти и подземни тръбни разводки за отходни води.

Изграждане на канализационни системи, изгребни ями и пречиствателни станции.

Изграждане на водосъбирателни съоражения за чисти и отходни води.

 

Направете бързо запитване:

    или се свържете с нас по предпочитания от вас начин, за да обсъдим важите нужди и изготвим конкретна оферта.

    Вижте галерия от нашата дейност по изграждане на отводнителни и водосъбирателни съоръжения: