„НАК-3“ предлага услуги по оране – изораване на почва.

Оране на почвата

Изораване на почва. Оране
Изораване на почва. Оране

Орането е основната обработка на почвата и е задължително за повишаване плодородието на почвата и култивирано отглеждане на култури.

С изораване се подобрява структурата на почвата, като същевременно е и най-мощното средство за премахване на нежеланата растителност и плевелите. Фрезите и култиваторите не могат да достигнат необходимата дълбочина и обработват повърхностният слой на почвата, имат значително по-ниска продуктивност и е значително по-трудоемко. Техниката, с която разполагаме ни позволява дълбочината на браздата да бъде 25-28 см. което е напълно достатъчно за професионално микроземеделие.

Дълбочината и се определя в зависимост от вида на културата, срещу която се извършва и от почвения тип.

Изораване на почва. Оране
Изораване на почва. Оране

Дълбока оран

Обикновено срещу пролетни култури със слята повърхност дълбоката оран се извършва на 20-22 см, а срещу окопни култури дълбочината може да достигне 28-30-32 см. За някои култури в черноземните райони периодично през 3-4 години ораният пласт може да се удълбочава и до 35 см. Добре реагират на удълбочаване царевицата, цвеклото, картофите и др. За смолниците по-голяма дълбочина от 25-27 см не се препоръчва. Всяка година дълбочината трябва да се променя с 4-5 см, за да не се сбива подорният хоризонт.

Дълбоката оран трябва да се извършва рано – през юли, август и първата половина на септември. Преди време дълбоката оран се извършваше само след приключване на есенната сеитба, но вече са доказани и предимствата на ранната оран.

Чрез орането се постига:

 • едновременно обръщане, разрохкване и частично размесване на горния пласт на почвата;
 • заорава се горният, разпрашен слой и на повърхността изважда долния хоризонт;
 • подрязват се корените и се унищожава поникналата плевелна и културна растителност;
 • заорават се дълбоко повърхностно разположените плевелни семена;
 • заорават се растителни остатъци от жътвата;
 • подобряват се физичните, въздушните и водните свойства на почвата;
 • заорават се трудно подвижните фосфорни и калиеви торове на дълбочината на тяхното интензивно използване.

Направете бързо запитване:

  или се свържете с нас по предпочитания от вас начин, за да обсъдим важите нужди и изготвим конкретна оферта.

  Вижте галерия от нашата дейност по оране на почви: