НАК-3 предлага услуги по поддръжка на сезонни имоти

Поддръжка на сезонни имоти

Независимо дали един имот е сграда, двор, ливада или друго е необходимо периодично да полагате и съответните грижи.

По този начин вие си спестявате бъдещи по-високи разходи за възстановяване и реконструкция, и запазвате пазарната стойност на имота. Не на последно място, ако един имот или сграда се поддържат, вие ще имате желание да го посетите винаги, когато имате възможност.

Ние от НАК-3 можем да ви предложим индивидуална програма за поддръжка, съобразена с вашите желания и възможности. По този начин можете да превърнете почивката в удоволствие и забавление, вместо да си търсите повод да не посетите любимото си място. Съвсем разбираемо в този раздел няма да откриете снимки,  защото към момента не полагаме грижи за имоти от обществен характер.

Абонаментна и аварийна поддръжка на сезонни имоти

Поддръжката на сезонен имот е всеобхватна и широкомащабна дейност.  Поради тази причина нямаме възможност да изброим всички дейности с предлаганите от нас услуги. Под поддръжка на сезонен имот ние визираме всички дейности, свързани с поддръжката, развитието и грижите за озеленяването, насажденията, поливните системи, сградите, оградата и т.н.

Осигуряваме и поддръжка на сезонни имоти, чиито собственици се намират в чужбина или по различни причини не са в състояние да поддържат и наглеждат своя сезонен имот за определено време.

Направете бързо запитване:

    или се свържете с нас по предпочитания от вас начин, за да обсъдим важите нужди и изготвим конкретна оферта.