НАК-3 предлага услуги по поддръжка на дворове, паркове и градини

Поддръжка на двор

В повечето случаи дворът изисква деликатна и своевременна поддръжка с цел да се запазят трайните и сезонни растения. Няма как да се коси два пъти в годината и да имате красива трева след косене, защото при намаляване дължината на тревата с 1/3 тя изсъхва. Клоните за кастрене също трябва да се премахнат в точният момент за да запазите дръвчетата в добро здраве, което влияе на тяхната естетика и плододайност.

Стотици са примерите за необходимостта от своевременна намеса, когато желаете двора да изглежда добре. Ние от НАК-3 можем да ви предложим индивидуална програма за поддръжка, съобразена с вашите желания и нужди. По този начин можете да се насладите на почивката пълноценно. Съвсем разбираемо в този раздел няма да откриете снимки,  защото към момента не полагаме грижи за обществени терени.

Абонаментна и аварийна поддръжка на дворове

Поддръжката на двор е всеобхватна и широкомащабна дейност, като поради тази причина нямаме възможност да изброим всички дейности с предлаганите от нас услуги. Под поддръжка на двор, ние визираме всички дейности, свързани с поддръжката, развитието и грижита за озеленяването, трайните насаждения, сезонните насаждения, декоративната растителност, поливните системи и т.н.

Осигуряваме и поддръжка на дворове, чиито собственици не живеят по местонахождение, намират се в чужбина или по различни причини не са в състояние да поддържат и наглеждат своя двор за определено време.

Направете бързо запитване:

    или се свържете с нас по предпочитания от вас начин, за да обсъдим важите нужди и изготвим конкретна оферта.