„НАК-3“ ЕООД предлага услуги по поддръжка на имоти и жилища: поддръжка на къщи, поддръжка на вили и апартаменти.

Поддръжка на имоти

Поддръжката на имоти е всеобхватна и широкомащабна дейност, като поради тази причина нямаме възможност да изброим всички дейности с предлаганите от нас услуги. Под поддръжка на имоти, ние визираме всички дейности свързани с отстраняването на проблеми, породени от експлоатацията на едно жилище, вила или двор. Тук са включени и всички дейности по сезонната подготовка за пускане и извеждане от експлоатация на вила, къща или друг имот.

Осигуряваме и поддръжка на имоти, чиито собственици не живеят по местонахождение, намират се в чужбина или по различни причини не са в състояние да поддържат и наглеждат своя имот за определено време.

Абонаментна и аварийна поддръжка на имоти

Предлагаме абонаментна и аварийна поддръжка и на постоянно обитаеми жилища. Съобразно потребностите и характера на имота поддръжката може да бъде ежедневна, седмична, месечна или шестмесечна. Аварийната поддръжка е 24/7/365 и има за цел да ограничи обема на щетите в имота при аварии, а в последствие да се нормализира и нормалният ритъм за живеене.

Ние от“ НАК-3″ ЕООД можем да ви предложим индивидуална програма за поддръжка, съобразена с вашите желания и потребности.  Съвсем разбираемо в този раздел няма да откриете снимки,  защото към момента не полагаме грижи за имоти от обществен характер.

Направете бързо запитване:

    или се свържете с нас по предпочитания от вас начин, за да обсъдим важите нужди и изготвим конкретна оферта.