„НАК-3“ ЕООД предлага услуги по подравняване на терени, насипване, трамбоване, запръстяване и др., свързани с изпълнение на вертикалната планировка на обекта.

Подравняване на терени, насипване, трамбоване, запръстяване
Подравняване на терени, насипване, трамбоване, запръстяване

Механизирано подравняване и насипване на терени.

В зависимост от нуждите и целта, за която ще се използва терена, подравняването може да бъде различно. Подравняване преди асфалтиране или насипване с трошени камъни, подравняване чрез насипване на фракция, подравняване чрез насипване на замна маса или хумус.

Насипване на терени за повдигане на нивото или  понижаване на терени.

Транспорт на инертни материали, земна маса и хумус.

Направете бързо запитване:

    или се свържете с нас по предпочитания от вас начин, за да обсъдим важите нужди и изготвим конкретна оферта.

    Вижте галерия от нашата дейност по подравняване на терени, насипване, трамбоване и запръстяване: