„НАК-3“ ЕООД  предлага прокопаване на ивични и масови изкопи.

Прокопаване на ивични и масови изкопи
Прокопаване на ивични и масови изкопи

Прокопаване на изкопи и цялостно решение за изграждане на груб строеж.

Полагане на ивични основи, обратен насип, кофриране, армиране, полагане на бетон, полагане на хидроизолация, изграждане на фундаменти и всичко необходимо свързано с основите на вашата постройка.  Всичко което ви е необходимо на едно място. Доставка на материали, извозване на отпадъци, изкопни дейности, полагане на  ел. и ВиК комуникации, вертикална планировка.

Направете бързо запитване:

    или се свържете с нас по предпочитания от вас начин, за да обсъдим важите нужди и изготвим конкретна оферта.

    Вижте галерия от нашата дейност по прокопаване на ивични и масови изкопи: