„НАК-3“ ЕООД предлага полагане на канали и системи за отводняване, изграждане на шахти, ями и водосъдържатели.

Земекопни дейности и изграждане на подземни комуникации
Земекопни дейности и изграждане на подземни комуникации

Наличното оборудване ни позволява висока точност на измерените нива за постигане на оптималните наклони при изграждане на гравитачни канални системи.

Транспорт на материали и извозване на ненужната земна маса.

Полагане на тръби и изграждане на шахти.

Направете бързо запитване:

    или се свържете с нас по предпочитания от вас начин, за да обсъдим важите нужди и изготвим конкретна оферта.

    Вижте галерия от нашата дейност по обработка на площи против нежелана растителност: