„НАК-3“ ЕООД  предлага услуги по укрепване на сгради и терени.

Укрепване на сгради и терени
Укрепване на сгради и терени

За укрепване на терени има няколко способа, като е важно да се избере правилния начин според потребностите на собственика и особеностите на терена.

Укрепването може да бъде с подпорна стена, отливане на пилоти или засаждане на дървета. Укрепването на сгради е сложен процес при който е добре  действията да бъдат съгласувани със специалисти. Обикновено основи на сграда се укрепват с отливане на различни конструкции от бетон, като се работи внимателно и в строго определена последователност.

За укрепване  на тераси се ползват стоманени или бетонни конструкции.

Добре е да приемате оферти и съвети за този вид ремонти, само след извършен оглед и евентуално проучване.

 

Вижте галерия от нашата дейност по укрепване на сгради и терени: