Снегопочистване. Почистване на сняг. Снегоизвозване.

"НАК-3" ЕООД предлага услуги по почистване на сняг - ръчно и машинно снегопочистване. [caption id="attachment_4520" align="alignright" width="225"] Снегопочистване. Почистване на сняг. Снегоизвозване.[/caption] Снегопочистване на пътища, паркинги, алеи. Снегопочистване на пешеходни зони. Механизирано снегопочистване; Обработка със сол, пясък, луга; Обработка с препарати срещу замръзване и обледяване; Почистване на сняг; Опeсъчаване; Снегоизвозване. Извозване на събрания сняг; Премахване на... Read MoreСнегопочистване. Почистване на сняг. Снегоизвозване.