НАК-3 предлага извозване на отпадъци.

Извозване на отпадъци. Траспортни услуги.
Извозване на отпадъци. Транспортни услуги.

В зависимост от мястото и обема, имаме възможност да извозим строителните отпадъци със самосвал или контейнери.

Фирмата НЕ разполага с лиценз за превоз на опасни отападъци.

Извозване на отпадъци, транспорт на строителни отпадъци

Всички отпадъци се извозват на определените със закон депа, съгласно техния тип.

Оборудването ни позволява да съберем, компактираме обема,  натоварим и извозим съответните отпадъци.

В случай че се налага да извозвате клони и храсти като отпадък, можем да предложим и услуга с дробилка за клони и храсти. Остатъците от надробените клони или друга биомаса, можете да използвате повторно, за безвредно обогатяване на почва. Освен извозване на отпадъци сме в състояние да предложим и почистване на терени от трева, храсти, дървета и др.

Направете бързо запитване:

    или се свържете с нас по предпочитания от вас начин, за да обсъдим важите нужди и изготвим конкретна оферта.

    Вижте галерия от нашата дейност по превоз и транспорт на отпадъци и боклуци: