Почистване на терени от нежелана и гъста растителност. Услуги с мулчер, горски шредер и дробилка. Методите за почистване не предполагат извозване на отпадъци и други допълнителни разходи. Запазете час за безплатен оглед и индивидуална оферта през периода на кампанията.

почистване терени
Услуги горски шредер
услуги шредер
НАК-3 Почистване терени
НАК-3
Почистване на терени
НАК-3
Почистване на терени
НАК
Услуги шредер
почистване на терени
Услуги шредер
почистване на терени с шредер
НАК-3

Share this story!